Ενδεικτικές τιμές

Δείτε ενδεικτικές τιμές του safemusic.gr σε σύγκριση με το κόστος που θα έχετε με οποιαδήποτε άλλη λύση εκπροσωπούμενης μουσικής.

Safemusic_Logo_Blue_500x500

Σύγκριση τιμών

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τις τιμές μας συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη λύση εκπροσωπούμενης μουσικής.

Τι συγκρίνουμε: Παρουσιάζουμε συγκριτικά τις μέσες τιμές μηνιαίας συνδρομής στο webradio του safemusic.gr, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο την καταβολή αμοιβής για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα μουσικής, αλλά και την παροχή της μουσικής από μας. Η μουσική σάς παρέχεται μέσω του Safemusic webradio χωρισμένη σε 100 playlists (“κανάλια”), τόσο ανά είδος μουσικής (π.χ. pop, rock, jazz κλπ), όσο και κατά είδος επιχείρησης (π.χ. μουσική για reception ξενοδοχείου, μουσική για εστιατόρια, μουσική για supermarkets κλπ). Πρέπει να τονίσουμε ότι, αν επιλέξετε οποιονδήποτε άλλον πάροχο εκπροσωπούμενης μουσικής, το κόστος των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τη δημόσια εκτέλεση προστίθεται στο κόστος και δε συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Αντίθετα, η τιμή για τη συνδρομή στο Safemusic webradio είναι ενιαία και περιλαμβάνει τα πάντα (μουσική + δικαιώματα).

Πώς συγκρίνουμε: Η μέση τιμή μηνιαίας συνδρομής στο Safemusic webradio συγκρίνεται εδώ με τις επίσημες αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα μουσικής, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αμοιβολόγια των ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση – ΕΔΕΜ (πνευματικά δικαιώματα) και GEA (συγγενικά δικαιώματα). Οι τιμές μας συγκρίνονται με το ενδεχόμενο συνδρομής στο webradio άλλου παρόχου εκπροσωπούμενης μουσικής ή της ελεύθερης επιλογής μουσικής (π.χ. επιλογή μουσικής online από youtube, google play, spotify, itunes, apple music, shazam, soundcloud κλπ) και εκτέλεσης μέσω των λεγόμενων “μη απλών μηχανικών μέσων”  (από Η/Υ και αυτοτελές σύστημα ήχου). Επισημαίνουμε ότι το κόστος πνευματικών δικαιωμάτων των ως άνω ΟΣΔ αυξάνεται αν απασχολείτε DJ ή αν η εκτέλεση είναι ζωντανή (live), ενώ αντίθετα μειώνεται αν εκτελείτε μουσική από “απλά μηχανικά μέσα” (τηλεόραση / ραδιόφωνο), σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται εδώ. Ωστόσο, ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, το webradio του safemusic.gr είναι σημαντικά οικονομικότερο.

Περαιτέρω συγκρίσεις: Επειδή η μουσική μας είναι εκπροσωπούμενη (όχι creative commons), οι τιμές μας συγκρίνονται μόνο με το κόστος που θα έχετε αν επιλέξετε οποιοαδήποτε άλλη λύση εκπροσωπούμενης μουσικής. Για τη σύγκριση του safemusic.gr ως συνολικότερης λύσης σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μουσικής από καταλόγους μη εκπροσωπούμενης μουσικής (creative commons), παρακαλούμε δείτε εδώ.

Ξενοδοχεία

Μουσική για ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα και χώρους φιλοξενίας γενικά.

Με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), συν τη μουσική, στο safemusic.gr πληρώνετε: 36€/μήνα

Με οποιαδήποτε άλλη λύση, για αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα (87€), συν εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (16,7€), χωρίς το κόστος της μουσικής, θα πληρώσετε συνολικά: > 103€/μήνα

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -65%

 • Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
 • safemusic.gr
  Μουσική με δικαιώματα
Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
safemusic.gr
Μουσική με δικαιώματα
103+
/μήνα
36
/μήνα
Αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα87€
Αμοιβή ΟΣΔ για συγγενικά δικαιώματα16,7€
Οικονομία με safemusic.gr-65%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η σύγκριση αφορά το κόστος δημόσιας εκτέλεσης για έναν μόνο χώρο, εκτός δωματίων (π.χ. χώρος πρωϊνού) 150 τ.μ., για ξενοδοχείο ετήσιας λειτουργίας. Στο συνολικό κόστος της επιλογής άλλης λύσης (εκτός safemusic.gr) δεν έχουν υπολογιστεί τα δικαιώματα του ΟΣΔ RadioPro, τα οποία βεβαίως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του safemusic.gr.

Άθληση, αναψυχή

Μουσική για γυμναστήρια, γήπεδα, σχολές χορού, αίθουσες bowling, πίστες πατινάζ, κοινόχρηστες πισίνες, spa centres.

Με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), συν τη μουσική, στο safemusic.gr πληρώνετε: 18€/μήνα

Με οποιαδήποτε άλλη λύση, για αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα (44€), συν εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (25€), χωρίς το κόστος της μουσικής, θα πληρώσετε συνολικά: > 69€/μήνα

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -74%

 • Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
 • safemusic.gr
  Μουσική με δικαιώματα
Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
safemusic.gr
Μουσική με δικαιώματα
69+
/μήνα
18
/μήνα
Αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα44€
Αμοιβές ΟΣΔ για για συγγενικά δικαιώματα25€
Οικονομία-74%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η σύγκριση αφορά το κόστος δημόσιας εκτέλεσης για γυμναστήριο 150 τ.μ.. Στο συνολικό κόστος της στήλης 1 δεν έχουν υπολογιστεί τα δικαιώματα του ΟΣΔ RadioPro, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του safemusic.gr.

Εστίαση, διασκέδαση

Μουσική για εστιατόρια, καφετέριες, street cafes, bars, beach bars κλπ.

Με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), συν τη μουσική, στο safemusic.gr πληρώνετε: 28€/μήνα

Με οποιαδήποτε άλλη λύση, για αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα (87€), συν εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (16,7€), χωρίς το κόστος της μουσικής, θα πληρώσετε συνολικά: > 103€/μήνα

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -73%

 • Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
 • safemusic.gr
  Μουσική με δικαιώματα
Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
safemusic.gr
Μουσική με δικαιώματα
103+
/μήνα
28
/μήνα
Αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα87€
Αμοιβές ΟΣΔ για για συγγενικά δικαιώματα16,7€
Οικονομία-73%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η σύγκριση αφορά το κόστος δημόσιας εκτέλεσης για καφετέρια 150 τ.μ. σε μεγάλη πόλη ή νησί. Στο συνολικό κόστος της στήλης 1 δεν έχουν υπολογιστεί τα δικαιώματα του ΟΣΔ RadioPro, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του safemusic.gr.

Εμπόριο, υπηρεσίες

Μουσική κατάλληλη για εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, επαγγελματίες και μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), συν τη μουσική, στο safemusic.gr πληρώνετε: 10€/μήνα

Με οποιαδήποτε άλλη λύση, για αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα (29,4€), συν εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (16,7€), χωρίς το κόστος της μουσικής, θα πληρώσετε συνολικά: > 46€/μήνα

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -78%

 • Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
 • safemusic.gr
  Μουσική με δικαιώματα
Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
safemusic.gr
Μουσική με δικαιώματα
46+
/μήνα
10
/μήνα
Αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα29,4€
Αμοιβές ΟΣΔ για για συγγενικά δικαιώματα16,7€
Οικονομία-78%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η σύγκριση αφορά το κόστος δημόσιας εκτέλεσης για εμπορικό κατάστημα 150 τ.μ.. Στο συνολικό κόστος της στήλης 1 δεν έχουν υπολογιστεί τα δικαιώματα του ΟΣΔ RadioPro, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του safemusic.gr.

Παιδότοποι, ΚΔΑΠ

Μουσική κατάλληλη για παιδότοπους και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), συν 4 κανάλια με παιδικά παραμύθια.

Με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), συν τη μουσική, στο safemusic.gr πληρώνετε: 18€/μήνα

Με οποιαδήποτε άλλη λύση, για αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα (29,7€), συν εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (16,7€), χωρίς το κόστος της μουσικής, θα πληρώσετε συνολικά: > 46€/μήνα

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -61%

 • Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
 • safemusic.gr
  Μουσική με δικαιώματα
Μόνο δικαιώματα (σύνολο)
safemusic.gr
Μουσική με δικαιώματα
46+
/μήνα
18
/μήνα
Αμοιβές ΟΣΔ για πνευματικά δικαιώματα29,7€
Αμοιβές ΟΣΔ για για συγγενικά δικαιώματα16,7€
Οικονομία-61%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η σύγκριση αφορά το κόστος δημόσιας εκτέλεσης για παιδότοπο 150 τ.μ.. Στο συνολικό κόστος της στήλης 1 δεν έχουν υπολογιστεί τα δικαιώματα του ΟΣΔ RadioPro, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του safemusic.gr.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μουσική για Εμπορικά Κέντρα, πολυκαταστήματα, Super Markets, δίκτυα Franchise & λοιπών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργία υποδομής in-store radio, music profiling, music design και μουσικό πρόγραμμα ειδικά για την επιχείρησή σας.

Ειδικό μουσικό πρόγραμμα για την επιχείρησή σας, με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά). Εξατομικευμένη προσφορά μετά από μελέτη των αναγκών σας και προσαρμογή της πρότασής μας στις απαιτήσεις σας. Ελευθερία επιλογής μεταξύ webradio και in-store radio.

Αν επιλέξετε τη λύση του in-store radio και δε διαθέτετε ήδη υποδομή, έχουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένης λύσης για το σύνολο των καταστημάτων σας, με dedicated music server και τερματικό εξοπλισμό που σας παρέχουμε για αποκλειστική χρήση.

Επιλέγοντας safemusic.gr για τη μουσική σας περιορίζετε το κόστος για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -50% σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη λύση.

Ραδιοσταθμοί

Μουσική επιλεγμένη από τους εμπειρότερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Επιλέξτε για τη μουσική του ραδιοσταθμού σας το Safemusic FM, το πρόγραμμα 24ωρης ροής (24/7/365) που έχουμε ετοιμάσει, ή ζητήστε να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στο ύφος του Ραδιοφωνικού σας Σταθμού.

Ειδικό μουσικό πρόγραμμα για ραδιόφωνο, με όλα τα δικαιώματα πληρωμένα (πνευματικά και συγγενικά), από 80€ / μήνα.

Σας παρέχουμε τη μουσική σε dedicated stream. Με μικρή πρόσθετη χρέωση μπορείτε να επιλέξετε να κάνουμε εμείς την ένθεση των spots και των jingles (στην πηγή) και να λαμβάνετε το πρόγραμμα 100% έτοιμο προς εκπομπή, διαφορετικά η ένθεση γίνεται στο δικό σας studio, σε προκαθορισμένα διαφημιστικά διαλείμματα.

Επιλέγοντας safemusic.gr για το ραδιόφωνό σας περιορίζετε το κόστος σας για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κατά τουλάχιστον -60% σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

Δοκιμαστική εγγραφή

με πλήρη πρόσβαση στο webradio για 7 ημέρες

Βήμα 1
Ξεκινάτε μια παραγγελία, επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια θα δηλώσετε χώρα, πακέτο αδείας, μήνες συνδρομής.
Βήμα 2
Αν η προτεινόμενη τιμή σάς ικανοποιεί, συνεχίζετε συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησης εκτός από τα στοιχεία πληρωμής (πιστ. κάρτα / viva κλπ).
Βήμα 3
Στη μέθοδο πληρωμής επιλέγετε "δοκιμαστική εγγραφή (7 ημέρες)". Όλα έτοιμα! Η δοκιμαστική περίοδος πλήρους χρήσης του webradio ξεκινά αμέσως.

Ας ξεκινήσουμε επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας

Scroll to Top