Soundreef. Απόλυτη διαφάνεια.

Η Soundreef Ltd είναι Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης («ΑΟΔ») πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής, αδειοδοτημένη από το IP Office του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει γνωστοποιήσει την έναρξη της λειτουργίας στην Ελλάδα όπως προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 4481/2017, καθώς και στην Κύπρο σύμφωνα με το Νόμο 65(Ι) του 2017 περί Συλλογικής Διαχείρισης. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας («ΟΠΙ») της Ελλάδος ως «Αλλοδαπή ΑΟΔ» από τις 26-11-2018 (βλ. εδώ). Παρέχει μουσική με ενσωματωμένα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα η οποία είναι στο σύνολό της (100%) εκπροσωπούμενη (όχι Creative Commons). Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους διαχειριστές δικαιωμάτων μουσικής παγκοσμίως είναι η υποδειγματική διαφάνεια στις σχέσεις της με τους δικαιούχους και τους χρήστες μουσικής (περισσότερα εδώ). 

RadioPro. Η επιλογή του επαγγελματία.

Ο RadioPro Music Rights Management Ltd, με έδρα το Δουβλίνο, είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης («ΟΣΔ») διαχείρισης αποκλειστικά συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής, αδειοδοτημένος από το IP Office της Ιρλανδίας (IPOI) και ανήκει στον ίδιο Όμιλο με τον ΟΣΔ πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων RadioPro Ltd, με έδρα το Manchester, αδειοδοτημένο από το IP Office του Ηνωμένου Βασιλείου (UK IPO). Αμφότεροι έχουν γνωστοποιήσει την έναρξη της λειτουργίας τους στην Ελλάδα όπως προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 4481/2017, καθώς και στην Κύπρο σύμφωνα με το Νόμο 65(Ι) του 2017 περί Συλλογικής Διαχείρισης. Παρέχουν συνδρομητική μουσική με ενσωματωμένα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα η οποία είναι στο σύνολό της εκπροσωπούμενη (περισσότερα εδώ).

Η συνεργασία που αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα

Την αφορμή για την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία μεταξύ του Ομίλου ΑΟΔ Soundreef με τον Όμιλο ΟΣΔ RadioPro έδωσε η αποτυχία της Ελλάδος να ενσωματώσει την Οδηγία 2014/26/ΕΚ σωστά, δηλαδή σύμφωνα με τις θεμελιώδεις Αρχές της ΕΕ για την ελευθερία κίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ν. 4481/2017 που αφορά τη συλλογική διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων «πέρασε» μια διάταξη, η παρ. 1 του άρθ. 32 η οποία φωτογραφίζει την …ΑΕΠΙ ως τη μόνη ΑΟΔ που θα μπορούσε να δραστηριοποιείται στην υποχρεωτική συλλογική διαχείριση: ο ελληνικός νόμος είχε συνταχθεί έτσι ώστε η ΑΕΠΙ (της οποίας η άδεια αφαιρέθηκε μετά τις ενέργειες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και στη συνέχεια κατέρρευσε ολοκληρωτικά υπό το βάρος σκανδάλων) να αποτελεί τη μόνη ΑΟΔ που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί στην είσπραξη συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής – και αυτό αναφέρεται ρητά στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου.

Η ΑΕΠΙ κατέρρευσε αλλά  η διάταξη έμεινε ως είχε, με αποτέλεσμα τη σκανδαλώδη ωφέλεια των τοπικών ΟΣΔ έναντι του ευρωπαϊκού, υγιούς ανταγωνισμού, κατά παράβαση των θεμελιωδών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συντάγματος.

Πριν σχεδόν ένα χρόνο, η Soundreef Ltd απευθύνθηκε στον ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) αποστέλλοντας εκτενές εξώδικο στο οποίο αναλύει όλες τις παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος της Ελλάδας από την ανωτέρω διάταξη. Μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει καμμιά απάντηση από τον ΟΠΙ, παρότι τον προειδοποίησε ότι, αν αναγκαστεί, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει την Ελλάδα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Όμως, για τη Soundreef αυτό δεν ήταν αρκετό – ούτε και η προετοιμασία της προσφυγής στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα και Δικαστήρια, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Έχοντας ως ύψιστο καθήκον τη διασφάλιση των πελατών της, δηλαδή όχι μόνο των δικαιούχων αλλά και των χρηστών μουσικής που την εμπιστεύονται, κάλεσε σε συζητήσεις αρχικά την GEA, η οποία εμμένει στη θέση ότι η ελληνική αγορά πρέπει να μείνει ένα κλειστό μονοπώλιο υπέρ των ΟΣΔ, και στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Όμιλο RadioPro, που ανταποκρίθηκε θετικά, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλοντας με άψογη νομική τεκμηρίωση.

Πλέον, όπως απαιτεί ο Ελληνικός Νόμος υπό τη σημερινή, αντισυνταγματική και αντικοινοτική του μορφή, ειδικά για την Ελλάδα και την Κύπρο την άδεια για τη δημόσια εκτέλεση των φωνογραφημάτων της Soundreef χορηγούν οι ανωτέρω ΟΣΔ του Ομίλου RadioPro και όχι η ΑΟΔ Soundreef, οι οποίοι επίσης εισπράττουν (μέσω των επίσημων συνεργατών, όπως το safemusic.gr) την εύλογη αμοιβή για τα συγγενικά δικαιώματα κι εκδίδουν τις βεβαιώσεις καταβολής της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ SOUNDREEF ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ GEA. 

Για τις νομικές θέσεις της Soundreef στο ζήτημα επιλέξτε