Οδηγός επιλογής

Οδηγίες για το πώς να επιλέξετε πάροχο μουσικής για την επιχείρησή σας.

Safemusic_Logo_Blue_500x500

Τα βασικά

Ας ξεκινήσουμε με τις βασικές έννοιες, χωρίς εξοικείωση με τις οποίες δεν μπορεί να γίνει σωστή επιλογή παρόχου μουσικής.

Στη μουσική, πνευματικό ονομάζεται το δικαίωμα του συνθέτη, του στιχουργού και του εκδότη επί ενός μουσικού έργου (“δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων”). Το δικαίωμα χωρίζεται σε ηθικό και περιουσιακό. Αυτό που ενδιαφέρει μια επιχείρηση που επιθυμεί απλώς να κάνει χρήση μουσικής  στο χώρο της είναι το περιουσιακό δικαίωμα.

Συγγενικά δικαιώματα στη μουσική ονομάζονται τα δικαιώματα των παραγωγών δισκογραφημένης μουσικής (δισκογραφικών επιχειρήσεων), των τραγουδιστών και των μουσικών που συμμετέχουν στις δισκογραφήσεις (“δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων”). Οι υλικοί φορείς στους οποίους εγγράφεται η δισκογραφημένη μουσική (CDs, DVDs, δίσκοι βινυλίου, σκληροί δίσκοι κλπ) ονομάζονται φωνογραφήματα.

Το περιουσιακό δικαίωμα χωρίζεται σε επιμέρους δικαιώματα. Το επιμέρους δικαίωμα που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η αξίωση του δικαιούχου να λάβει αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση του έργου του, όταν δηλαδή αυτό “παίζει” σε μη ιδιωτικό χώρο (π.χ. σε κατάστημα, γήπεδο κλπ). Όμοια είναι και η περίπτωση μετάδοσής του έργου από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή άλλα μέσα (π.χ. μέσω του διαδικτύου).

Οι δικαιούχοι πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν την τιμολογιακή πολιτική, τη χρέωση, τη συλλογή και τη διανομή των αμοιβών τους σε εισπρακτικούς φορείς. Οι φορείς που ανήκουν σε δικαιούχους ονομάζονται Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Παρά τη χρήση της λέξης “Οργανισμός” στην επωνυμία τους, οι ΟΣΔ δεν ανήκουν στο Κράτος. Είναι αμιγώς ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, συνήθως Σωματεία ή Συνεταιρισμοί. Οι μη σωματειακού χαρακτήρα φορείς ονομάζονται Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) και είναι κοινές ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Εκπροσωπούμενο ονομάζουμε το μουσικό έργο ή φωνογράφημα όταν τουλάχιστον ένας δικαιούχος πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων επ’ αυτού έχει αναθέσει τη διαχείρισή τους σε ΑΟΔ ή ΟΣΔ. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε δημόσια εκτέλεση ή μετάδοση του έργου οφείλεται αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα. Όταν αυτή γίνεται με χρήση νόμιμου φωνογραφήματος, οφείλεται επιπλέον και εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα. Οι χρεώσεις είναι συνήθως ανά εξάμηνο ή ανά έτος χρήσης. Στο safemusic.gr, ωστόσο, η χρέωση μπορεί να γίνεται ακόμη και ανά μήνα, κατ’ επιλογή του πελάτη.

Ο δικαιούχος έχει, βεβαίως, το δικαίωμα να μην αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του σε κανέναν φορέα (ΑΟΔ ή ΟΣΔ), αλλά να διαθέσει ελεύθερα τη μουσική του για δημόσια εκτέλεση, χωρίς περιορισμούς ή υποχρέωση αμοιβής, ή με προδιαγεγραμμενους όρους χρήσης σύμφωνα με το πλαίσιο Creative Commons. Στην περίπτωση αυτήν, κανείς δε δικαιούται να εισπράξει αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση της μουσικής, ούτε βεβαίως και να χορηγήσει κανενός είδους “άδεια” ή “βεβαίωση”.

Εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο μιας ΑΟΔ ή ενός ΟΣΔ είναι το σύνολο των μουσικών έργων ή φωνογραφημάτων που οι δικαιούχοι έχουν αναθέσει στη συγκεκριμένη ΑΟΔ ή το συγκεκριμένο ΟΣΔ για συλλογική εκπροσώπηση. Κατά κανόνα, κάθε επιμέρους εξουσία ανατίθεται από τον δικαιούχο αποκλειστικά προς εκπροσώπηση σε μια μόνο ΑΟΔ ή έναν μόνο ΟΣΔ για ορισμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο υπάρχουν κι εξαιρέσεις. Η διάρκεια της ανάθεσης κυμαίνεται από 3 μήνες μέχρι 3 χρόνια.

Δικαίωμα είσπραξης για κάθε συγκεκριμένο έργο έχει μόνο η ΑΟΔ ή ο ΟΣΔ στον οποίο έχει γίνει ρητή ανάθεση από τον δικαιούχο (σημειώνεται ότι επ’ αυτού η GEA έχει άλλη άποψη την οποία στηρίζει σε καταφανώς εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, κάτι που αναμένεται να λυθεί δικαστικά). Πολύ συχνά τα δικαιώματα ενός έργου έχουν ανατεθεί σε περισσότερους ΟΣΔ (π.χ. ο συνθέτης έχει αναθέσει τα δικαιώματά του στον ΟΣΔ “α” και ο στιχουργός στον ΟΣΔ “β”). Στην πράξη, ο μέσος χρήστης (επιχείρηση) είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει εκπροσωπούμενη μουσική ενός μόνο ΟΣΔ και να καταφέρει να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής και στον άλλον. Η μόνη λύση για να μειωθεί το κόστος πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για την επιχείρηση είναι η χρήση αποκλειστικού και “κλειδωμένου” ρεπερτορίου μιας ΑΟΔ, όπως αυτό που διαθέτει η Soundreef και διανέμει αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ελεγχόμενης πρόσβασης του safemusic.gr.

Η άδεια για τη δημόσια εκτέλεση ενός εκπροσωπούμενου μουσικού έργου πρέπει πάντα να προηγείται της χρήσης, διαφορετικά η δημόσια εκτέλεση είναι παράνομη. Για τη χορήγηση της αδείας καταβάλλονται πνευματικά δικαιώματα. Αντίθετα, δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση νόμιμου φωνογραφήματος. Αν όμως χρησιμοποιηθεί νόμιμο φωνογράφημα για δημόσια εκτέλεση, οφείλεται εύλογη αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα. Για την καταβολή χορηγείται σχετική βεβαίωση.

Υπάρχουν τριών ειδών νόμιμοι πάροχοι μουσικής για δημόσια εκτέλεση:

  • Οι πάροχοι εκπροσωπούμενης μουσικής, συνήθως μέσω streaming, που δεν παρέχουν δικαιώματα επ’ αυτής.
  • Οι πάροχοι streaming μη εκπροσωπούμενης μουσικής, συνήθως μουσικής creative commons, και
  • οι πάροχοι εκπροσωπούμενης μουσικής με ενσωματωμένα δικαιώματα.

Ο μόνος πάροχος εκπροσωπούμενης μουσικής με ενσωματωμένα δικαιώματα στην Ελλάδα είναι το safemusic.gr.

Το Safemusic webradio είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα διανομής της μουσικής που εκπροσωπούμε. Η μουσική μας είναι κατανεμημένη σε 1ΟΟ μουσικά κανάλια που παίζουν διαρκώς (24/7/365), χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς που επιλέγετε όταν γράφεστε στην πλατφόρμα. Για το webradio μάθετε περισσότερα εδώ.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως supermarkets, εμπορικά κέντρα, δίκτυα franchise κλπ, η καλύτερη λύση είναι η εγκατάσταση χωριστού, dedicated music server που μεταδίδει μουσική αποκλειστικά στους χώρους του πελάτη, με τις διαφημίσεις του πελάτη. Η υποδομή αυτή ονομάζεται in-store radio. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγουμε τη μουσική μετά από σχετική μελέτη των αναγκών του πελάτη και οι μουσικές επιλογές διαφέρουν από τα προγράμματα του webradio.

Κριτήρια επιλογής παρόχου μουσικής

Τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογήσετε γιο να επιλέξετε πάροχο μουσικής είναι κατά σειρά τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1

Χρησιμότητα μουσικής

Η επένδυση ενός χώρου με μουσική που δεν έχει σκοπό τη διασκέδαση, αλλά τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους πελάτες που βρίσκονται στο κατάστημα, ονομάζεται διεθνώς background music. Στην Ελλάδα η δημόσια εκτέλεση μουσικής κατ' αυτόν τον τρόπο συνήθως χαρακτηρίζεται ως "χρήσιμη" ή "απαραίτητη", αν και ο καλύτερος όρος μάλλον θα ήταν "μουσική υπόκρουση". Το safemusic.gr παρέχει ακριβώς αυτό: εξαιρετική background music, ειδικά μελετημένη από κορυφαίους Ιταλούς και Έλληνες μουσικούς παραγωγούς και DJs, η οποία καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες άνω του 90% των επιχειρήσεων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2

Σχέση αξίας - τιμής

Κανείς πάροχος μη εκπροσωπούμενης μουσικής δεν μπορεί να σας προσφέρει τη νομική εξασφάλιση του safemusic.gr: τη νομική εγγύηση της Soundreef, της μεγαλύτερης ΑΟΔ της Ευρώπης, και του RadioPro, του πρώτου ανεξάρτητου ΟΣΔ στην ΕΕ, για το σύνολο του ρεπερτορίου τους που διανέμεται από το safemusic.gr. Από την άλλη πλευρά, κανείς πάροχος εκπροσωπούμενης μουσικής δεν μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος χρήσης μουσικής στο επίπεδο του safemusic.gr, το οποίο προσφέρει εξαιρετική background music χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3

Ασφάλεια

Έχετε κάθε δικαίωμα να παίζετε στην επιχείρησή σας μουσική Creative Commons προκειμένου να αποφύγετε τη καταβολή αμοιβής σε ΟΣΔ και ΑΟΔ, ωστόσο αυτό εγκυμονεί δυο κινδύνους. Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή αν το μουσικό έργο που παίζει στο κατάστημά σας εξακολουθεί να είναι ελεύθερο δικαιωμάτων. Τούτο, διότι πολύ συχνά οι δικαιούχοι μουσικής Creative Commons αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε ΑΟΔ ή ΟΣΔ μόλις κάποιο έργο τους γίνει ευρύτερα γνωστό. Τυχόν επιλογή παρόχου μουσικής Creative Commons, σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή τη λύση, θα πρέπει να έχει ως πρώτο κριτήριο την αξιοπιστία του ως προς την τακτική ενημέρωση των μουσικών καταλόγων του. Δεύτερον, σε περίπτωση που ΟΣΔ ή ΑΟΔ διεκδικήσει δικαιώματα για κάποιο μουσικό έργο που παίξατε (αν, δηλαδή, αμφισβητεί ότι είναι ελεύθερο δικαιωμάτων και ισχυρίζεται ότι ανήκει στο ρεπερτόριο που εκπροσωπεί), φέρετε αποκλειστικά το βάρος της δικαστικής σας εκπροσώπησης. Με το safemusic.gr δεν έχετε τέτοιον κίνδυνο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4

Ρεπερτόριο

Το ρεπερτόριό μας αποτελείται κατά 80-90% από νέα μουσικά έργα που δεν έχουν ακόμη γίνει επιτυχίες (hits). Επίσης, είναι κατά 70-80% με αγγλικό στίχο. Αν πρέπει οπωσδήποτε να παίζετε γνωστά τραγούδια, και κυρίως αν επιβάλλεται να παίζετε σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο, το safemusic.gr μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά. Το Divine Music είναι ο πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων μουσικής με τον οποίον συνεργαζόμαστε, που μπορεί να μελετήσει τις ανάγκες σας και να προτείνει τον οικονομικότερο δυνατό συνδυασμό γνωστής μουσικής και αξιοποίησης των μοναδικών δυνατοτήτων που παρέχει το safemusic.gr.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5

Live / απασχόληση DJ

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς: καμμιά πλατφόρμα και καμμιά έτοιμη λύση μουσικής δεν μπορεί να προσφέρει την εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες σας ένα ζωντανό συγκρότημα, ή ένας επαγγελματίας DJ σε live performance. Ωστόσο, το safemusic.gr μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να μειώσετε το συνολικό κόστος των δικαιωμάτων μουσικής. Ζητήστε να σας κάνουμε εξατομικευμένη προσφορά.

Πίνακας σύγκρισης

μεταξύ της ελεύθερης επιλογής μουσικής και των λύσεων background music που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

  • Ελεύθερη επιλογή μουσικής
  • safemusic.gr
    Safemusic webradio
  • Άλλα webradios εκπροσωπούμενης μουσικής
  • Webradios με μουσική Creative Commons
Ελεύθερη επιλογή μουσικής
safemusic.gr
Safemusic webradio
Άλλα webradios εκπροσωπούμενης μουσικήςWebradios με μουσική Creative Commons
0-500+
/μήνα
10-36
/μήνα
0-30
/μήνα
0-25
/μήνα
Απαλλαγή από υποχρέωση πληρωμής ΟΣΔ Αυτοδιαχείρισηπιθανόν
Απαλλαγή από υποχρέωση πληρωμής ΟΣΔ ΕΔΕΜπιθανόν
Απαλλαγή από υποχρέωσης πληρωμής ΟΣΔ GEAπιθανόν
Απαλλαγή από υποχρέωση αγοράς CDs / πληρωμής ΟΣΔ GRAMMOΜόνο αν έχει λάβει άδεια από την GRAMMOπιθανόν
Κάλυψη υποχρέωση πληρωμής ΑΟΔ Soundreef
Κάλυψη υποχρέωση πληρωμής ΟΣΔ RadioPro
Διάθεση έτοιμων playlists με επιλεγμένη μουσική100 κανάλια
Ευρέως γνωστή μουσική10-20%
Μουσική της Soundreefπιθανόνπιθανόνπιθανόν
Μουσική του RadioProπιθανόνπιθανόνπιθανόν
Μουσική Creative Commonsπιθανόνυπό όρουςπιθανόν
Νομική κάλυψη πνευματικών δικαιωμάτων
Νομική κάλυψη συγγενικών δικαιωμάτων
Μουσική κατάλληλη για κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείωνπιθανόνπιθανόν
Μουσική κατάλληλη για εστιατόρια, ταβέρνες, εμπορικά καταστήματα κλππιθανόνπιθανόν
Μουσική κατάλληλη για κέντρα διασκέδασηςπιθανόν
Μουσική κατάλληλη για Clubs & Discosπιθανόν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δοκιμαστική εγγραφή

με πλήρη πρόσβαση στο webradio για 7 ημέρες

Βήμα 1
Ξεκινάτε μια παραγγελία, επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια θα δηλώσετε χώρα, πακέτο αδείας, μήνες συνδρομής.
Βήμα 2
Αν η προτεινόμενη τιμή σάς ικανοποιεί, συνεχίζετε συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησης εκτός από τα στοιχεία πληρωμής (πιστ. κάρτα / viva κλπ).
Βήμα 3
Στη μέθοδο πληρωμής επιλέγετε "δοκιμαστική εγγραφή (7 ημέρες)". Όλα έτοιμα! Η δοκιμαστική περίοδος πλήρους χρήσης του webradio ξεκινά αμέσως.

Ας ξεκινήσουμε επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας

Scroll to Top